Перейти до основного вмісту

Науково-дослідна робота

У 2021–2025 рр. на кафедрі виконується науково-дослідна тема «Математичне моделювання і числово-аналітичні методи дослідження динамічних та інформаційних процесів», наук. кер. проф. Я.Й. Бігун (номер державної реєстрації 0102U006591). Продовжено дослідження багаточастотних систем диференціально-різницевих і диференціально-функціональних  рів­нянь: доведення існування і єдиності розв’язку при заданні почат­кових, багатоточкових й інтегральних умов; обґрунтування методу усереднення; побудова неполіпшуваних оцінок методу усереднення, явно залежних від малого параметра; розробка програм і комп’ютерне моделювання багаточастотних прикладних задач із запізненням аргументу (Я.Й. Бігун, І.Д. Скутар). Наукова тематика кафедри включає моделювання та аналіз математичних моде­лей динаміки вікової структури, вивчення процесів відбору в розпо­ділених за віком системах в екології і (В.Г. Маценко), дослідження методом усереднення та числово-аналітичним методом крайових задач для диференціальних рівнянь з відхиленим аргументом (М.П. Філіпчук), дослідження  оптимізацій­них задач моделювання  форм тонких осесиметричних каверн в задачах прикладної гідроме­ханіки (Б.Д. Шепетюк), інформаційні технології (Т.М. Сопронюк), дослідження систем диференціальних рівнянь із дробовими похідними (І.М. Данилюк),  математичного моделювання інформаційних ризиків, моделей та методів штучного інтелекту в економічному та фінансовому прогнозуванніт (Г.В. Мельник), розробки інформаційної техно­логії раннього виявлення лісових пожеж за допомогою безпілот­них літальних апаратів (О.М. Гусак), дослідження та математичне моделювання систем із розподіленими параметрами (Г.П. Вережак, Г.М. Унгурян), розробка і застосування інформа­цій­них технологій в освіті (І.В. Краснокутська, А.О. Юрійчук, Н.С. Правіцка).

Дослідження багаточастотних прикладних задач наукова тематика дисертацій М.О. Пастули й О.З. Українця. Аспірант А.О. Бардан досліджує вплив збурень в диференціальних іграх переслідування.

У рамках наукової школи викладачі й аспіранти кафедри у брали участь у виконанні держбюджетних наукових тем у 1997-2020 рр.,  науковий керівник професор Р.І. Петришин, відповідальний виконавець Я.Й. Бігун. В рамках НДР кафедрою організовані й проведені наукові конференції у 1996, 2003, 2012, 2016, 2022 рр.

Викладачі і співробітники кафедри мають вагомий доробок із публікації наукових праць. Видані монографії, автори яких В.П. Рубаник, В.І.Фодчук, Я.Й. Бігун, І.І. Клевчук, І.М. Черевко й І.І. Клевчук, А.М. Самойленко і Р.І. Петришин, А.О. Чикрій, Р.І. Петришин, І.М. Черевко і Я.Й. Бігун, В.Г. Маценко та ін. У 1992-1995 рр. кафедрою підготовлено й видано В Інституті математики АН України три збірники наукових праць. Бібліографія наукових та навчально-методичних праць наведена на сайті кафедри.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності