Перейти до основного вмісту

З ІСТОРІЇ КАФЕДРИ

Кафедра прикладної математики та механіки (з 2014 р. прикладної математики та інформаційних технологій) організована 9 червня 1962 р. Відкриттю кафедри передувало запровадження за iнiцiативою професора Михайла Фаге спецiалiзацiї з обчислювальної математики на кафедрі математичного аналізу.

Організатором кафедри та першим її завідувачем у 1962–1972 рр. був проф. Василь Рубаник (14.01.1917–09.04.1993). Він створив на кафедрі наукову школу з дослідження квазілінійних систем із запізненням під дією детермінованих та випадкових збурень. Він опублікував дві монографiї, особисто і спільно з доцентом Євгеном Царковим підготував 16 кандидатів наук.

У 1972-1992 рр. кафедрою прикладної математики завідував професор Василь Фодчук (30.01.1936-09.05.1992). Він розвинув дослідження регулярно і сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь, вагомий його вклад у розвиток спеціальності «Прикладна математика», бюджетної та госпдоговірної тематики. Під його науковим керівництвом виконано вісім кандидатських дисертацій, серед учнів – Ігор Черевко, Ярослав Бігун та Іван Клевчук, які стали докторами наук і працюють на факультеті.

У 1996-2001 рр. кафедрою завідував професор Роман Петришин, тепер ректор нашого університету. Він започаткував на кафедрі дослідження багаточастотних систем з імпульсною дією, запровадив курс «Системи з імпульсною дією», керував виконанням кандидатських дисертацій викладачів кафедри Тетяни Сопронюк, Івана Данилюка та Павла Дудницького.

З травня 1992 р. до грудня 1996 р. і з січня 2002 р. кафедру очолює професор Ярослав Бігун, фахівець з дослідження багаточастотних систем диференціально-функціональних рівнянь та математичного моделювання. Під його науковим керівництвом захистили кандидатські дисертації чотири здобувачі, серед них викладачі кафедри Микола Філіпчук, Інесса Краснокутська та Ігор Скутар.

Вагомий внесок у розвиток кафедри належить професорам Євгену Царкову, Михайлу Свердану, Володимиру Ясинському та Василю Слюсарчуку, доцентам Мирославу Бортею, Марку Букатарю, Павлу Вчерашнюку, Михайлині Дрінь, Ніні Котенко, Зінаїді Кравченко, Дмитру Мігуці, Антону Садов’яку, Ігорю Якимову, Петру Яремі та іншим.

П’ять навчальних років професором кафедри працював академік Анатолій Самойленко. Під його науковим керівництвом захистили докторські дисертації Роман Петришин і Ярослав Бігун.

З 2011 року професором кафедри працює академік НАН України Аркадій Чикрій, відомий у світі фахівець із дослідження кофліктно-керованих процесів.

 

Наукова робота

Викладачі кафедри виконують НДР «Математичне моделювання і числово-аналітичні методи дослідження динамічних та інформаційних процесів», беруть участь у виконанні бюджетних тем й європейських освітніх проектів. Основні напрями наукових досліджень на кафедрі; розвиток асимптотичних і числово-аналітичних методів для нових класів диференціально-функціональних рівнянь, математичне моделювання взаємодії популяцій, процесів в імунології та гідромеханіці, моделювання оцінювання та управління інформаційними ризиками та конфліктно-керованими процесами в системах із запізненням, інформаційне й програмне забезпечення в освіті. За результатами досліджень видано 13 монографій і збірників наукових праць. Кафедра провела авторитетні міжнародні та всеукраїнські конференції й семінари.

 

Співпраця

Кафедра підтримує наукові зв’язки з науковцями Інституту математики та Інституту кібернетики НАН України, Київського, Львівського, Одеського національних університетів, Львівського національного університету «Львівська політехніка». Викладачі співпрацюють із наукової та освітньої тематики з науковцями Варшавського університету, Державного університету Молдови і Тираспольського державного університету в Кишиневі, університетами Німеччини і Румунії.

 

Випускники кафедри

За 61 рік від часу заснування на кафедрі підготовлено понад 1500 фахівців, із них 233 – магістри прикладної математики. Серед випускників кафедри 13 докторів і понад 60 кандидатів наук і перший із випускників факультету, колишній викладач кафедри, член-кореспондент НАН України, професор Василь Слюсарчук. Випускники кафедри успішно працюють в комп’ютерних компаніях, державних і приватних установах в Україні, зокрема в Чернівцях, Києві, Львові, Харкові, Черкасах та інших містах, а також у зарубіжних компаніях Голландії, США, Канади, Німеччини, Польщі, Естонії, Швейцарії, та інших країн.

 

Навчальна робота

Бакалаври і магістри отримують фахову теоретичну і практичну підготовку з сучасних інформаційних технологій, професійного програмування та комп’ютерного моделювання. Викладачами кафедри розроблено і читаються навчальні курси з технологій програмування на С++, C#, Java, PHP, Python, розробки Web-додатків, опанування майстерністю Web-дизайну, використання сучасних СУБД, теорії алгоритмів та структур даних, теорії компіляції, проектування та тестування програмних систем, математичного моделювання та дискретної математики, прогнозування ризиків та методів штучного інтелекту, конфліктно-керованих процесів, числових методів та паралельного програмування. Студенти кафедри вивчають операційні системи Windows, Linux, Android та інші.

Для підвищення професійного рівня викладачі кафедри співпрацюють з комп’ютерними компаніями SoftServe, SharpMinds, AMCBridge, Global IT Support, MobiDev, ТзОВ Юкон Софтваре, шведсько-українським медичним центром Angelholm та іншими компаніями й установами, а також проходять стажування в університетах Німеччини, Польщі, Румунії та беруть участь у виконанні проектів у комп’ютерних ком¬паніях, а понад 50 сертифікатів підтверджують успішне закінчення курсів з інформаційних технологій.

У 2016–2020 роках співробітниками кафедри опубліковано 79 праць, із них 3 монографії або розділи монографій, 11 посібників, понад 30 статей у рейтингових і фахових виданнях, 36 публікацій студентів. Реалізовано ряд Web-проектів.

ASIIN акредитація

Сьогодення кафедри

Кафедра веде підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності 113 – прикладна математика за освітньо-професійною програмою «Технології програмування та комп’ютерне моделювання». Працює аспірантура з цієї спеціальності, в якій навчаються два аспіранти кафедри. 

День вишиванки 2021

Кафедральна родина на Дні вишиванки у 2017 році

Навчальну роботу забезпечують: професори Ярослав Бігун (завідувач кафедри), доценти Василь Маценко, Тетяна Сопронюк, Микола Філіпчук, Богдан Шепетюк, Інесса Краснокутська, Галина Мельник, кандидати наук Іван Данилюк, Олена Гусак, Ігор Скутар, Лідія Сергєєва, Галина Унгурян та Ганна Вережак, викладачі Анастасія Юрійчук та Наталія Романенко.

Студенти кафедри, починаючи з третього курсу, успішно працевлаштовуються в українських та зарубіжних комп’ютерних компаніях, магістри продовжують навчання в аспірантурі, випускники кафедри ПМІТ мають всі можливості отримати цікаву і добре оплачувану роботу за фахом. Наші студенти мають і високі спортивні досягнення. Серед них, президент Української федерації карате Сергій Левчук, майстер спорту з художньої гімнастики Єлизавета Мойсеєнко.

Колектив кафедри 2021

Колектив кафедри у 2021 році

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності