Перейти до основного вмісту

Освітньо-наукова програма

113 Прикладна математика ОНП "Прикладна математика" 113 Прикладна математика ОНП "Прикладна математика"

Третій (освітньо-науковий) рівень
Сертифікат про акредитацію

Навчальний план

Важлива інформація

Аспіранти кафедри

Українець Олег Захарович Українець Олег Захарович

Тема дисертації: «Математичні моделі динамічних процесів під дією багаточастотних збурень»
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Бігун Ярослав Йосипович
Термін навчання:15.09.2022 – 14.09.2026
Бардан Андрій Олександрович Бардан Андрій Олександрович

Тема дисертації: «Усереднення в диференціальних іграх переслідування»
Науковий керівник: академік НАНУ, професор Чикрій Аркадій Олексійович доктор фіз.-мат. наук, професор Бігун Ярослав Йосипович
Термін навчання:15.09.2021 - 14.09.2025
Пастула Михайло Олексійович Пастула Михайло Олексійович

Тема дисертації: «Багаточастотні системи із змінними частотами і запізненням та їх застосування»
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Бігун Ярослав Йосипович
Термін навчання:15.09.2021 - 14.09.2025
Літвінчук Юлія Анатоліївна Літвінчук Юлія Анатоліївна

Тема дисертації: «Побудова самоадаптивних алгоритмів на основі нейронних мереж»
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Малик Ігор Володимирович
Термін навчання: 15.09.2020 - 14.09.2024
Дисертація
Токарєва Катерина Анатоліївна Токарєва Катерина Анатоліївна

Тема дисертації: «Гібридні та ансамблеві методи та моделі машинного навчання прогнозування фінансових часових рядів»
Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Кушнір Микола Ярославович
Термін навчання: 15.09.2020 - 14.09.2024
Дисертація
Кнігніцька Тетяна Василівна Кнігніцька Тетяна Василівна

Тема дисертації: «Оцінки параметрів авторегресійних моделей»
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Малик Ігор Володимирович
Захист дисертації: 22.12.2023
Дисертація
Вережак Ганна Петрівна Вережак Ганна Петрівна

Тема дисертації: «Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь у просторах типу S»
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Городецький Василь Васильович
Захист дисертації: 17.12.2020
Дисертація
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності