Перейти до основного вмісту

Наукові семінари кафедри

 1. Оцінка параметрів авторегресійних моделей (фаховий семінар для апробації дисертаційної роботи). Доповідачка: аспірантка кафедри Тетяна КНІГНІЦЬКА (18.09.21)
 2. Оптимізація гіперпараметрів нейронних мереж. Доповідачка: аспірантка кафедри Юлія ЛІТВІНЧУК (23.11.21)
 3. Гібридні методи та моделі машинного навчання прогнозування фінансових часових рядів. (за матеріалами дисертаційної роботи). Доповідачка: аспірантка кафедри Катерина ТОКАРЄВА (05.10.21)
 4. Математична модель імунної відповіді при інфекційному захворюванні. Доповідачі: проф. Бігун Я.Й., лікар-інфекціоніст Герасимчук Х.Р. (13.04.21)
 1. Представлення результатів дисертаційного дослідження асистента кафедри ПМІТ канд. техн. наук Гусак О. М. (жовтень)
 2. «Інтегральні нерівності із запізненням аргументу та деякі їх застосування». Доповідь професора Бігуна Я. Й. (листопад)
 3. «Кластеризація на графах на основі власних значень стохастичної матриці графу». Доповідь аспіранта IV року навчання Кнігніцької Т. В. (грудень)
 4. «Дослідження коректної розв`язності нелокальної за часом задачі для параболічних за Шиловим систем». Доповідь аспіранта ІІІ року навчання Вережак А. В. (квітень)
 5. Підведення підсумків наукової роботи кафедри ПМІТ за 2019 – 2020  н.р та окреслення перспектив на наступний навчальний рік. (травень)

Методичні семінари кафедри

 1. Сучасні технології програмування і прикладні задачі. (жовтень)
 2. Про підготовку навчальних посібників із спеціальних дисциплін. (листопад)
 3. Спільний семінар кафедр Математичного моделювання та Прикладної математики та інформаційних технологій. (лютий)
 4. Нові можливості системи дистанційного навчання Moodle. Аналіз удосконалень та нововведень (лютий)
 5. Підведення підсумків методичної роботи за 2019 – 2020 н.р. (квітень)
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності